БАНКОВО ФИНАНСИРАНЕ НА ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

БАНКОВО ФИНАНСИРАНЕ НА ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: БАНКОВО ФИНАНСИРАНЕ НА ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ
Author: Узун, Несрин
Abstract: Настоящата статия си поставя за цел да анализира ролята на банковото кредитиране в областта на жилищното строителство, както и настъпилите през последните години промени. Направена е оценка на въздействието на кризата върху секторите „Строителство“ и „Операции с недвижими имоти“, като е търсена връзка с наблюдаваните тенденции в областта на банковото жилищно кредитиране. Представени са резултатите от проведено интернет проучване (септември 2014) за състоянието и условията по предлаганите банкови жилищни кредити, както и въздействието на промените в Закона за потребителския кредит върху тях.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2637
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
270_split_7_2014.swf 1.121Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов