УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, ЧРЕЗ ЕНЕРГОВЪЗОБНОВЯЕМИ ПРОЕКТИ

DLib Repository

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, ЧРЕЗ ЕНЕРГОВЪЗОБНОВЯЕМИ ПРОЕКТИ

Show full item record

Title: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, ЧРЕЗ ЕНЕРГОВЪЗОБНОВЯЕМИ ПРОЕКТИ
Author: Павлов, Павлин
Abstract: Устойчивото развитие като концепция за постигане на екологосъобразно икономическо развитие на обществото изисква подходящи форми на управление на всички нива (глобално, регионално, национално и местно). Енергийният сектор, и по-конкретно − енерговъзобновяемите проекти, също предполагат на- личието на рационален и добре планиран управленски процес. Реализацията на този процес способства за развитието на възобновяемия енергиен сектор. От своя страна този факт способства за осъществяване на целите на концепцията за устойчиво развитие. Оттук произтича и взаимовръзката, обуславяща устой- чивото развитие, чрез ефективно управление на енерговъзобновяеми проекти.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2639
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
244_split_4_2011.swf 425.7Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов