ОТЧИТАНЕ НА ЧУЖДИТЕ БИЗНЕС ИДЕИ ПРИ ВНОС ЧРЕЗ ФРАНЧАЙЗ

DLib Repository

ОТЧИТАНЕ НА ЧУЖДИТЕ БИЗНЕС ИДЕИ ПРИ ВНОС ЧРЕЗ ФРАНЧАЙЗ

Show full item record

Title: ОТЧИТАНЕ НА ЧУЖДИТЕ БИЗНЕС ИДЕИ ПРИ ВНОС ЧРЕЗ ФРАНЧАЙЗ
Author: Йосифова, Нина
Abstract: Настоящата разработка представя сделките с права и тяхното конкретно проявление: международен франчайзинг. Целта в разработката е на база теоретичната същност и правните аспекти на сделките по внос на франчайз права, да се изведат препоръки, свързани със счетоводното им отчитане. Разгледан е договорът за франчайз, като основен документ, обосноваващ сделката по покупко-продажба на права. Разгърнати са практическите варианти за реализация на франчайз сделките, както и данъчното, и счетоводното им третира- не за страната вносител.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2640
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
300_split_7_2014.swf 461.3Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов