ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕСУРСНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕСУРСНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕСУРСНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Автор: Радуканов, Сергей
Резюме: В студията се прави преглед на теоретичните постановки, свързани с банковата ефективност, и степента на изследване на разглежданата проблематика в специализираната литература. В разработката се предлага методика за оценяване на ресурсната ефективност на търговските банки. Методическият инструментариум включва система от индикатори, чрез които се осъществява анализ на ефективността на база ресурси по отделни години за периода 2007-2013 г. На основата на емпирично тестване на модела се формулират необходимите обобщаващи оценки и се извеждат съответни изводи.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2643
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
323_split_7_2014.swf 1.340Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов