ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕСУРСНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕСУРСНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕСУРСНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Author: Радуканов, Сергей
Abstract: В студията се прави преглед на теоретичните постановки, свързани с банковата ефективност, и степента на изследване на разглежданата проблематика в специализираната литература. В разработката се предлага методика за оценяване на ресурсната ефективност на търговските банки. Методическият инструментариум включва система от индикатори, чрез които се осъществява анализ на ефективността на база ресурси по отделни години за периода 2007-2013 г. На основата на емпирично тестване на модела се формулират необходимите обобщаващи оценки и се извеждат съответни изводи.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2643
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
323_split_7_2014.swf 1.340Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов