ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНОТО БЮДЖЕТИРАНЕ

DLib Repository

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНОТО БЮДЖЕТИРАНЕ

Show full item record

Title: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНОТО БЮДЖЕТИРАНЕ
Author: Чиприянова, Галина
Abstract: През последните години в условията на пазарна икономика се наблюдава тенденцията в информационната работа в предприятията все по-силно да се акцентира и на въпросите на счетоводното бюджетиране. Изготвянето на оперативните и финансови бюджети от счетоводния персонал е условието, без което не може да се съставят прогнози за продажбите, производството, разходите, инвестициите в нетекущи материални и нематериални активи, текущите активи и пасиви, паричните постъпления и плащания и други, с които предприятието по-успешно да се адаптира към динамичната икономическа обстановка. С настоящето изследване се цели да се аргументира становището, че счетоводното бюджетиране в предприятието е координирана съвкупност от действия по изготвянето на прогнозни данни за оперативната и финансова дейност за бъдещия отчетен период, а информацията – негова производна, е толкова важен ресурс, колкото са финансите, инвестициите и иновациите
URI: http://hdl.handle.net/10610/2646
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
199_split_5_2012.swf 263.2Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов