ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНОТО БЮДЖЕТИРАНЕ

DSpace/Manakin хранилище

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНОТО БЮДЖЕТИРАНЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНОТО БЮДЖЕТИРАНЕ
Автор: Чиприянова, Галина
Резюме: През последните години в условията на пазарна икономика се наблюдава тенденцията в информационната работа в предприятията все по-силно да се акцентира и на въпросите на счетоводното бюджетиране. Изготвянето на оперативните и финансови бюджети от счетоводния персонал е условието, без което не може да се съставят прогнози за продажбите, производството, разходите, инвестициите в нетекущи материални и нематериални активи, текущите активи и пасиви, паричните постъпления и плащания и други, с които предприятието по-успешно да се адаптира към динамичната икономическа обстановка. С настоящето изследване се цели да се аргументира становището, че счетоводното бюджетиране в предприятието е координирана съвкупност от действия по изготвянето на прогнозни данни за оперативната и финансова дейност за бъдещия отчетен период, а информацията – негова производна, е толкова важен ресурс, колкото са финансите, инвестициите и иновациите
URI: http://hdl.handle.net/10610/2646
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
199_split_5_2012.swf 263.2Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов