ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОТЧИТАНЕ АМОРТИЗАЦИЯТА НА НЕТЕКУЩИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

DSpace/Manakin хранилище

ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОТЧИТАНЕ АМОРТИЗАЦИЯТА НА НЕТЕКУЩИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОТЧИТАНЕ АМОРТИЗАЦИЯТА НА НЕТЕКУЩИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Автор: Георгиева, Галя
Резюме: Нетекущите материални активи имат определено значение за разви- тието на всяко предприятие. Те съставляват значителна част от активите му и имат решаваща роля за пазарното му присъствие. Амортизационната политика винаги е представлявала и ще представлява голям интерес, особено при съвременните условия, когато се прилагат успоредно Международните счетоводни стандарти, Националните стандарти за финансови отчети на малките и средните предприятия и други нормативни актове. Целта на разработката е да се характеризират ключовите моменти и основни изисквания относно амортизацията на тези активи, заложени в нормативната уредба.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2653
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
214_split_5_2012.swf 182.9Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов