ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОТЧИТАНЕ АМОРТИЗАЦИЯТА НА НЕТЕКУЩИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

DLib Repository

ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОТЧИТАНЕ АМОРТИЗАЦИЯТА НА НЕТЕКУЩИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Show full item record

Title: ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОТЧИТАНЕ АМОРТИЗАЦИЯТА НА НЕТЕКУЩИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Author: Георгиева, Галя
Abstract: Нетекущите материални активи имат определено значение за разви- тието на всяко предприятие. Те съставляват значителна част от активите му и имат решаваща роля за пазарното му присъствие. Амортизационната политика винаги е представлявала и ще представлява голям интерес, особено при съвременните условия, когато се прилагат успоредно Международните счетоводни стандарти, Националните стандарти за финансови отчети на малките и средните предприятия и други нормативни актове. Целта на разработката е да се характеризират ключовите моменти и основни изисквания относно амортизацията на тези активи, заложени в нормативната уредба.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2653
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
214_split_5_2012.swf 182.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов