АУТСОРСИНГЪТ В ГЛОБАЛНАТА ИКОНОМИКА

DLib Repository

АУТСОРСИНГЪТ В ГЛОБАЛНАТА ИКОНОМИКА

Show full item record

Title: АУТСОРСИНГЪТ В ГЛОБАЛНАТА ИКОНОМИКА
Author: Станев, Явор Венциславов
Abstract: Целта на настоящата разработка е да разкрие и изясни ролята на аутсорсинга като успешна бизнес стратегия, към чието използване прибягват все повече компании. В статията са представени в синтезиран вид теориите за неговото възникване, формите, под които се прилага и техните особености. Обърнато е внимание на неговото приложение и развитие във времето. Разгледани са мотивите, които подтикват компаниите да използват аутсорсинг. Изяснени са предимствата и рисковете, произтичащи от отдаването на функции, дейности и процеси на външен изпълнител, които преди това са се осъществявали самостоятелно от компанията.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2654
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
290_split_4_2011.swf 468.0Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов