ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ (ПО ПРИМЕРА НА СЕВЕРОЗАПАДЕН И СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН)

DLib Repository

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ (ПО ПРИМЕРА НА СЕВЕРОЗАПАДЕН И СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН)

Show full item record

Title: ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ (ПО ПРИМЕРА НА СЕВЕРОЗАПАДЕН И СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН)
Author: Исмаилов, Танер
Abstract: Чрез проведено анкетно проучване от автора през 2014 г. на малкия бизнес в Северозападен и Северен централен район на България се идентифицират основните проблеми, затрудняващи развитието им. Установяват се значителни трудности и пречки пред малкия и средния бизнес. В резултат на това се появяват и задълбочават редица негативни последици в сектора на малкия бизнес. Предвид на тяхното ограничаване се предлагат определени мерки и се правят някои предложения.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2655
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
400_split_7_2014.swf 589.1Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов