ДЪРЖАВНА НАМЕСА В ИКОНОМИКАТА – ФАКТОРИ И ПРЕДПОСТАВКИ

DLib Repository

ДЪРЖАВНА НАМЕСА В ИКОНОМИКАТА – ФАКТОРИ И ПРЕДПОСТАВКИ

Show full item record

Title: ДЪРЖАВНА НАМЕСА В ИКОНОМИКАТА – ФАКТОРИ И ПРЕДПОСТАВКИ
Author: Диманов, Даниел
Abstract: В статията се акцентира върху необходимостта от държавна намеса в икономиката, тъй като пазарната система от типа „laissez faire” е теоретична постановка, която на практика никога не е могла да съществува самостоятелно. Концепциите за ролята на държавата в пазара са различни, в различните етапи от неговото образуване и развитие, като непрекъснато се развиват и обогатяват, успоредно с комплицирането на пазарните условия. Това налага разглеждането на пазарните дефекти като предпоставки за намесата на държавата. Недостатъците на пазара от своя страна обуславят икономическите функции на държавата по повод отстраняването им. В условията на глобализация съществено влияние оказват процесите на тясна интеграция между отделните икономики в световното икономическо пространство.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2656
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
226_split_5_2012.swf 205.8Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов