ИЗПОЛЗВАНЕ НА 3PL ОПЕРАТОРИ – СЪВРЕМЕННА ФОРМА НА АУТСОРСИНГ НА ДИСТРИБУЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

DLib Repository

ИЗПОЛЗВАНЕ НА 3PL ОПЕРАТОРИ – СЪВРЕМЕННА ФОРМА НА АУТСОРСИНГ НА ДИСТРИБУЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

Show full item record

Title: ИЗПОЛЗВАНЕ НА 3PL ОПЕРАТОРИ – СЪВРЕМЕННА ФОРМА НА АУТСОРСИНГ НА ДИСТРИБУЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
Author: Гарабедян, Хачо
Abstract: В резултат на световната рецесия се наблюдава несигурност в търсенето и предлагането, транспортни задръствания поради слаба инфраструктура и колебания на цените, което от своя страна води до нестабилност на пазарите. Това подтиква повечето фирми да търсят варианти за оптимизиране на веригата си за доставки и чрез това подобряване на своята конкурентна способност. За подобряване на дистрибуционните си процеси фирмите започват да аутсорсват част или цялата си логистична дейност. С прилагането на логистичния аутсорсинг се повиши ефективността на дистрибуцията, постига се минимализиране на разходите и оптимизация на процесите. Фирмите търсят възможност да получат комплексни логистични услуги на едно място, чрез което да достигнат оптималност от гледна точка на разходите и времето. Това те постигат чрез използването на 3PL оператори. 3PL операторите предоставят на своите клиенти комплексно обслужване на потока от стоки и информация, от създаването на продуктите на про- изводствената линия до доставката на крайния потребител - в точното време, с подоходящото качество. 3PL операторите обхващат всички дейности на вътрешния и международен оборот на материални блага, предлагайки пълен пакет на логистични услуги. Чрез логистичния аутсорсинг и използване на 3PL оператори, фирмите осъществяват основните цели в дистраибуционната си дейност, минимализират времето и разходите за доставки, по доставки, както и повишават нивото на обслужване на клиентите.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2657
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
430_split_7_2014.swf 434.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов