ИЗСЛЕДВАНЕ ОБРАЩАЕМОСТТА НА СТОКОВИТЕ ЗАПАСИ В ТЪРГОВСКА ВЕРИГА

DLib Repository

ИЗСЛЕДВАНЕ ОБРАЩАЕМОСТТА НА СТОКОВИТЕ ЗАПАСИ В ТЪРГОВСКА ВЕРИГА

Show full item record

Title: ИЗСЛЕДВАНЕ ОБРАЩАЕМОСТТА НА СТОКОВИТЕ ЗАПАСИ В ТЪРГОВСКА ВЕРИГА
Author: Димов, Цветан
Abstract: Всяка стопанска дейност поддържа обеми от стоки, материали, суровини, подготвителни елементи и др. В икономическите среди те се наричат наличности от стокови запаси. Значението им се определя от необходимостта за непрекъсваемост в дейността на предприятието. Поддържането им е свързано с разходи и с вземане на решения за заявка и доставка. Това изисква разработването на различни модели за управление. В настоящото изследване сеакцентира върху стоковите запаси, като текущите активи, и тяхното обращение, което е ключов елемент от мениджмънта на търговска верига. Предложено е фрагментарно апробиране на основни модели, свързани с измерване на стоковите запаси, на примера на търговска верига „Пикадили“ ЕАД. Основната цел на разработката е, върху базата на теоретично и емпирично изследване на обращаемостта на стоковите запаси, да се откроят практико-приложни резултати и изводи за ключовото им значение при управление на търговска верига.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2660
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
456_split_7_2014.swf 637.4Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов