ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОТИВАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОТИВАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОТИВАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Автор: Стоянова, Даниела
Резюме: Настоящата разработка представя направено проучване на две организации, които оперират в различни сфери на икономиката: условно наречени фирма „Х” – в областта на IT технологиите и фирма „У” – в хранителновкусовата промишленост. Самото проучване е извършено на база на емпирични изследвания, в чиято същност е залегнал методът за ранжиране на мотивационните фактори, участващи в изготвянето на анкетна карта. Резултатите са илюстрирани с практическо проучване и представени в графични изображения. Целта на изследването е да се докаже различното влияние на едни и същи мотивационни фактори във фирми от малкия и средния бизнес, действащи на територията на Община Свищов. Като един от основните изводи, който може да изведем от направеното изследване, е че се наблюдава зависимост между просперитета на фирмата и степента на мотивираност на персонала, която е постоянна грижа на мениджърския екип
URI: http://hdl.handle.net/10610/2661
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
239_split_5_2012.swf 155.2Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов