СТАРОСТТА – ФАКТОР НА НЕСИГУРНОСТТА И ДЕТЕРМИНАНТА НА СИГУРНОСТТА

DLib Repository

СТАРОСТТА – ФАКТОР НА НЕСИГУРНОСТТА И ДЕТЕРМИНАНТА НА СИГУРНОСТТА

Show full item record

Title: СТАРОСТТА – ФАКТОР НА НЕСИГУРНОСТТА И ДЕТЕРМИНАНТА НА СИГУРНОСТТА
Author: Цолова – Митрева, Деница
Abstract: Овладяването на негативните ефекти от настъпването на старостта е едно от безспорните предизвикателства пред съвременните общества. Влошеното здравословно и функционално състояние, намаляващата работоспособност и икономическа активност до голяма степен предопределят съвкупността от социални дейности и тяхното координирано взаимодействие в рамките на изгражданите социалнозащитни системи в съответствие с установения модел на социална сигурност. Икономическата същност и роля отреждат на социалното осигуряване водеща роля при постигане на желаното състояние на индивидуална и социална сигурност. Негативните ефекти, съпътстващи настъпва- нето на старостта, представляват отправен пункт за постигане на необходимата степен на адекватност на механизма на формиране размерите на пенсиите за стаж и възраст − на базата на бъдещи задълбочени теоретически обобщения и сравнителен анализ на международната осигурителна практика
URI: http://hdl.handle.net/10610/2662
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
248_split_5_2012.swf 879.7Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов