СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА НАСЕЛЕНИЕТО СПОРЕД ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЗА ПЕРИОДА 2001 – 2011 Г.

DLib Repository

СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА НАСЕЛЕНИЕТО СПОРЕД ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЗА ПЕРИОДА 2001 – 2011 Г.

Show full item record

Title: СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА НАСЕЛЕНИЕТО СПОРЕД ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЗА ПЕРИОДА 2001 – 2011 Г.
Author: Маркова, Диана
Abstract: В статията е извършен статистически анализ на населението в България според признака „трудоспособност” (под, във и над трудоспособна възраст) за периода 2001 – 2011 г. Особено внимание е отделено на анализа на населението в трудоспособна възраст общо за страната, по местоживеене и по пол. Използвани са статистически методи за анализ на динамиката и моделиране на тенденцията. На основата на установените закономерности и предложените модели е възможно разработване на прогнози за изменение на населението според трудоспособността, които могат да послужат при разработване на програми, насочени към определени целеви групи.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2664
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
268_split_5_2012.swf 353.1Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов