ВЪТРЕШНИЯТ КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ДОБРОТО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

DSpace/Manakin хранилище

ВЪТРЕШНИЯТ КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ДОБРОТО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ВЪТРЕШНИЯТ КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ДОБРОТО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ
Автор: Иванова, Дияна
Резюме: В хода на присъединяване на Република България към Европейския съюз и процеса на синхронизиране на националното законодателство с европейските норми в областта на държавния вътрешен финансов контрол у нас e предприета реформа. Въведен е нов концептуален модел за вътрешен контрол, базиран на международно признатата рамка „COSO” 1 В настоящата разработка Целта е да се постигне адекватна национална контролна система, която да гарантира пред Европа и нейните данъкоплатци законосъобразно и ефективно управление на публичните средства. В настоящата разработка се дискутират въпроси, свързани с интерпретацията на въведения модел за вътрешен контрол „COSO” и неговото практическо приложение в организациите от публичния сектор в Република България.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2665
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
281_split_5_2012.swf 750.8Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов