ВЪТРЕШНИЯТ КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ДОБРОТО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

DLib Repository

ВЪТРЕШНИЯТ КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ДОБРОТО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

Show full item record

Title: ВЪТРЕШНИЯТ КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ДОБРОТО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ
Author: Иванова, Дияна
Abstract: В хода на присъединяване на Република България към Европейския съюз и процеса на синхронизиране на националното законодателство с европейските норми в областта на държавния вътрешен финансов контрол у нас e предприета реформа. Въведен е нов концептуален модел за вътрешен контрол, базиран на международно признатата рамка „COSO” 1 В настоящата разработка Целта е да се постигне адекватна национална контролна система, която да гарантира пред Европа и нейните данъкоплатци законосъобразно и ефективно управление на публичните средства. В настоящата разработка се дискутират въпроси, свързани с интерпретацията на въведения модел за вътрешен контрол „COSO” и неговото практическо приложение в организациите от публичния сектор в Република България.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2665
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
281_split_5_2012.swf 750.8Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов