ЕВОЛЮЦИЯ НА ГЛОБАЛНАТА ПОЛИТИКО- ИКОНОМИЧЕСКА АРХИТЕКТУРА И РОЛЯТА НА НОВИТЕ ЦЕНТРОВЕ НА ВЛИЯНИЕ

DLib Repository

ЕВОЛЮЦИЯ НА ГЛОБАЛНАТА ПОЛИТИКО- ИКОНОМИЧЕСКА АРХИТЕКТУРА И РОЛЯТА НА НОВИТЕ ЦЕНТРОВЕ НА ВЛИЯНИЕ

Show full item record

Title: ЕВОЛЮЦИЯ НА ГЛОБАЛНАТА ПОЛИТИКО- ИКОНОМИЧЕСКА АРХИТЕКТУРА И РОЛЯТА НА НОВИТЕ ЦЕНТРОВЕ НА ВЛИЯНИЕ
Author: Петров, Ивайло
Abstract: Глобалното управление навлиза в етап на интензивно адаптиране към променящите се международни зависимости и преразпределение в баланса на силите. Изучаването на процесите по създаване и легитимиране на новите меж- дународни организации и институции ще разкрие какъв е интензитетът на въздействието им при формиране на политиките на различните нива на управление, кои са движещите сили в този процес, и какви са посоките на оказване на влияние. Една многополюсна система поражда търсенето на колективно управление на общи проблеми. Целта на статията е да се откроят следващите policymakers които да се включат в решаването както на настоящите, така и на нововъзникващите въпроси и проблеми на глобално равнище.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2667
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
310_split_5_2012.swf 286.0Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов