ПРОБЛЕМИ НА СУРОВИННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

DLib Repository

ПРОБЛЕМИ НА СУРОВИННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Show full item record

Title: ПРОБЛЕМИ НА СУРОВИННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Author: Йоновска, Илка
Abstract: В горската промишленост се използват големи обеми дървесина и достъпът до тази суровина на конкурентна цена е определящ фактор за нейната нормална работа и конкурентоспособност. Суровинното осигуряване е изключително важно за предприятията от горската промишленост, защото влияе върху качеството на произвежданата продукция, по-ефективното използване на текущите активи на предприятието и върху резултатите от производствената дейност. Настоящата статия представя проблемите на суровинното осигуря- ване на предприятията от горската промишленост в два аспекта - осигуряване на достатъчни количества подходяща суровина и цена на суровината.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2668
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
325_split_5_2012.swf 166.3Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов