АНАЛИЗ НА ПРЕВАНТИВНАТА РАБОТА, ИЗВЪРШВАНА ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА, КОИТО РАБОТЯТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАЗАР

DLib Repository

АНАЛИЗ НА ПРЕВАНТИВНАТА РАБОТА, ИЗВЪРШВАНА ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА, КОИТО РАБОТЯТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАЗАР

Show full item record

Title: АНАЛИЗ НА ПРЕВАНТИВНАТА РАБОТА, ИЗВЪРШВАНА ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА, КОИТО РАБОТЯТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАЗАР
Author: Кръстев, Камен
Abstract: Представената статия има за цел да систематизира основните възможности на застрахователните дружества в сферата на превенцията. В нея е акцентирано на превенцията в контекста на управлението на риска на застрахователното дружество. Изследването е насочено към действия, които имат за задача да намалят техническия риск, на който застрахователното дружество е изложено. Извън изследването са оставени възможностите, с които застрахователното дружество разполага за намаляването на риска, на който са изложени застрахованите обекти. Това ще бъде обект на следваща разработка. В статията са конкретизирани възможните действия в сферата на превенцията, които могат да се прилагат от застрахователите както по отношение на общото застраховане, така и по отношение на застраховането „Живот”. Подчертани са и по важните насоки за развитието на превантивната работа на застрахователните дружества
URI: http://hdl.handle.net/10610/2670
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
341_split_5_2012.swf 128.4Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов