ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ - НЕИЗМЕННА ЧАСТ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ

DSpace/Manakin хранилище

ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ - НЕИЗМЕННА ЧАСТ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ - НЕИЗМЕННА ЧАСТ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Автор: Митков, Милен
Резюме: С развитието на техниката и съвременните технологии сме свидетели на появата и ускореното развитие на нов вид търговия на застрахователния пазар. Електронната търговия и нейното разпространение променя значително съвременните обществени отношения и процеси. Това в пълна степен се отнася и за застрахователния пазар. Електронната търговия предоставя нови възможности както за застрахователните дружества, прилагащи я в своята дейност, така и за потреби- телите. Тя премахва пространствените и съкращава значително времевите граници за осъществяване на продажбата на застрахователни продукти. Акцентът в представената разработка е поставен върху значението на електронната търговия за развитието на застрахователните дружества. Застъпена е тезата, че електронната търговия променя начините на управление на застрахователните дружества, ускорява и усъвършенства технологията на об- служване на потребителите на застрахователни продукти, подобрява комуникациите с клиентите, улеснява търсенето на информация от потребителите както и покупката на застрахователни продукти.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2674
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
371_split_5_2012.swf 137.1Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов