МЕЖДУКУЛТУРНИЯТ МЕНИДЖМЪНТ – КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО ВЪВ ФИРМЕНАТА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

DLib Repository

МЕЖДУКУЛТУРНИЯТ МЕНИДЖМЪНТ – КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО ВЪВ ФИРМЕНАТА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

Show full item record

Title: МЕЖДУКУЛТУРНИЯТ МЕНИДЖМЪНТ – КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО ВЪВ ФИРМЕНАТА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
Author: Пенков, Орлин
Abstract: Динамичното развитие на интернационализацията на фирмената дейност през последните години несъмнено поставя въпроса за предизвикателствата, които предлага чуждестранната бизнес среда, свързаните с това фак- тори за навлизане на чуждите пазари, както и начините, които фирмите използват, за да се справят с тези предизвикателства, за да бъдат успешни на международната бизнес сцена. Настоящата разработка разглежда именно факторите за навлизане на чуждестранните пазари: вътрешни (персонал, мениджмънт, клиенти, изисквания към капитала, социална оценка, корпоративна социална отговорност, и време и проучвания) и външни (икономическа, политическа и нормативна среда; инфраструктура и култура). Отделя се специално внимание на междукултурния мениджмънт и се разглеждат примери от практиката, които подкрепят и обогатяват изложените теоретични постановки.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2675
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
379_split_5_2012.swf 208.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов