ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПРОЦЕС В ПРЕДПРИЯТИЯТА

DSpace/Manakin хранилище

ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПРОЦЕС В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПРОЦЕС В ПРЕДПРИЯТИЯТА
Автор: Николова, Светлана
Резюме: Възможностите на дадено предприятие, сектор на икономиката, както и на държавата като цяло да са конкурентоспособни на съвременния пазар се определят от редица фактори. Водещо място сред тях имат иновационните процеси и дейностите за тяхната реализация. Целта на настоящата разработка е да се направи опит да се изяснят и разгледат в теоретически аспект същността и връзката между понятията технологична иновация, иновационен процес, иновационна дейност, иновационен потенциал и иновационна активност. Тезата, която отстояваме е, че в практически план ефективността на иновационния процес в предприятията зависи от система от фактори, влияещи едновременно върху неговия иновационен потенциал и иновационна активност. В теоретичен план системният характер на технологичните иновации се обуславя от системния характер на факторите, оказващи едновременно влияние върху нивата на иновационна активност.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2678
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
423_split_5_2012.swf 399.8Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов