ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПРОЦЕС В ПРЕДПРИЯТИЯТА

DLib Repository

ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПРОЦЕС В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Show full item record

Title: ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПРОЦЕС В ПРЕДПРИЯТИЯТА
Author: Николова, Светлана
Abstract: Възможностите на дадено предприятие, сектор на икономиката, както и на държавата като цяло да са конкурентоспособни на съвременния пазар се определят от редица фактори. Водещо място сред тях имат иновационните процеси и дейностите за тяхната реализация. Целта на настоящата разработка е да се направи опит да се изяснят и разгледат в теоретически аспект същността и връзката между понятията технологична иновация, иновационен процес, иновационна дейност, иновационен потенциал и иновационна активност. Тезата, която отстояваме е, че в практически план ефективността на иновационния процес в предприятията зависи от система от фактори, влияещи едновременно върху неговия иновационен потенциал и иновационна активност. В теоретичен план системният характер на технологичните иновации се обуславя от системния характер на факторите, оказващи едновременно влияние върху нивата на иновационна активност.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2678
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
423_split_5_2012.swf 399.8Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов