ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ПОДОХОДНОТО НЕРАВЕНСТВО В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2000-2010 ГОДИНА

DLib Repository

ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ПОДОХОДНОТО НЕРАВЕНСТВО В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2000-2010 ГОДИНА

Show full item record

Title: ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ПОДОХОДНОТО НЕРАВЕНСТВО В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2000-2010 ГОДИНА
Author: Исмаилов, Танер
Abstract: В статията се изследва подоходната диференциация на населението в България. Акцентира се на тенденциите при неравномерността в разпределението на доходите сред българското население. За целта се използват следните аналитични инструменти: децилни и квинтилни съотношения, коефициент на Джини и крива на Лоренц. Анализът обхваща периода 2000-2010 година и се използват данни от НСИ за бюджетите на домакинствата в Република България. Стига се до следните резултати: през разглеждания период при изследване на подоходното неравенство се очертават две тенденции – до 2004 г. то се увеличава, а след това намалява; най-силно изразено е подоходното неравенство през 2004 г., а най-ниско е през 2009 г.; забелязва се, че половината от общия доход в страната се притежава от най-богатите 30% от домакинствата; коефициентът на Джини през целия изследван период е под критичните стойности за ЕС;
URI: http://hdl.handle.net/10610/2679
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
448_split_5_2012.swf 547.1Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов