ПОТЕНЦИАЛНИ ПОЛЗИ И РИСКОВЕ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА АУТСОРСИНГ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ

DLib Repository

ПОТЕНЦИАЛНИ ПОЛЗИ И РИСКОВЕ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА АУТСОРСИНГ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ

Show full item record

Title: ПОТЕНЦИАЛНИ ПОЛЗИ И РИСКОВЕ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА АУТСОРСИНГ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ
Author: Станев, Явор
Abstract: В настоящия доклад се изследва въпросът, който е свързан с прилагането на аутсорсинг на бизнес процеси. Обърнато е внимание кои дейности биха могли да се отдадат за изпълнение на специализиран аутсорсинг доставчик и кои е желателно да се оставят в пределите на компанията. Разгледани са потенциалните ползи от използването му – повишаване на качеството, редуциране на разходите, достъп до нови технологии и опита на аутсорсинг партньора, въз- можност за концентриране върху основната дейност на предприятието и др. В същото време са посочени и рисковете, които съпътстват неговото прилагане – изтичане на конфиденциална информация, неспазване на срокове, непредвидени разходи, възможност специализираният доставчик да се превърне в конкурент, загуба на контрол над бизнес процесите и др.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2683
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
473_split_5_2012.swf 174.4Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов