ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ В БЪЛГАРСКИТЕ РЕГИОНИ

DSpace/Manakin хранилище

ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ В БЪЛГАРСКИТЕ РЕГИОНИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ В БЪЛГАРСКИТЕ РЕГИОНИ
Автор: Георгиева, Галя; Georgieva, Galya
Резюме: Основните предизвикателства пред нашата страна по пътя към превръщането ѝ в равноправен член на ЕС са свързани както с преодоляване на негативните ефекти от глобалната икономическа криза, така и с оценка ефективността на усвоените европейски средства за регионално развитие. На местно, регионално и национално ниво са предприети и осъществени редица мерки, насочени към постигане на целите за структурно приспособяване и развитие по линия на политиката по сближаване в рамките на ЕС. Регионалната политика на България е насочена към преодоляване на проблема за неравенството в развитието на отделните региони на страната и догонване на средното равнище в ЕС. Тя се основава на стратегически цели за преодоляване на предизвикателствата от социално-икономически и инфраструктурен характер, както и към разкриване на местния потенциал и запазване на традициите на българските региони. The main challenges that face our country towards becoming a full member of the EU are both how to overcome the negative effects of the global economic crisis, and to evaluate the effectiveness of the absorbed European funds for regional development. A number of measures have been taken and implemented on local, regional and national levels aimed at achieving the objectives of structural adjustment and development under the cohesion policy within the EU. Bulgaria's regional policy is aimed at tackling the problem of the uneven development in the various regions of the country and catching up with the EU average. It is based on strategic objectives for tackling socio-economic and infrastructural challenges as well for unlocking the local economic potential and preserving the traditions of the Bulgarian regions.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2692
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
114_split_9_2015.swf 515.9Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов