НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦИКЛИЧНИТЕ ЕФЕКТИ В ИКОНОМИКАТА

DSpace/Manakin хранилище

НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦИКЛИЧНИТЕ ЕФЕКТИ В ИКОНОМИКАТА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦИКЛИЧНИТЕ ЕФЕКТИ В ИКОНОМИКАТА
Автор: Каражелев, Детелин; Karazhelev, Detelin
Резюме: Съвременният фискален сектор е динамичен кръстопът на икономическите цели и социалните ползи в обществено-икономическия живот на всяка страна. Динамиката в сектора е естествено следствие от процесите в другите сектори, но и необходимо условие за тяхното нормално функциониране. В същото време фискалната политика е традиционно по-консервативна, а резултатите от нея обичайно се проявяват в средносрочен и дългосрочен период. Настоящата студия се концентрира върху прилагането на различни инструменти на фискалната поли- тика като израз на стремежа за умело и ефективно използване възможностите на държавния бюджет - за управление на eфектите от проявлението на цикличността в икономиката, за осигуряване на стабилност и условия за икономически растеж. The modern fiscal sector plays the role of a dynamic crossroad of economic goals and social benefits in the socio-economic life of every country. The dynamics in the sector is a natural consequence of the processes in the other sectors as well as a necessary condition for their normal functioning. At the same time, the fiscal policy proves to be traditionally more conservative and its results usually occur in the medium- and the long term. This study focuses on the application of various tools of the fiscal policy in an effort to skillfully and efficiently use the capabilities of the state budget to manage the effects of the cyclicality in the economy and to ensure stability and conditions for economic growth.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2693
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
138_split_9_2015.swf 511.4Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов