ВЗАИМОЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ЗАСТАРЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФОНД „ПЕНСИИ” В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ЗАСТАРЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФОНД „ПЕНСИИ” В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ВЗАИМОЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ЗАСТАРЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФОНД „ПЕНСИИ” В БЪЛГАРИЯ
Автор: Йорданов, Йордан; Yordanov, Yordan
Резюме: Съвременното общество съществува в условия на несигурност. В този смисъл основна негова потребност е изграждане и функциониране на система, гарантираща социална сигурност. Съществена част от българската социалнозащитна система е държавното обществено осигуряване, а в неговата основа се намира фонд „Пенсии”. Процесът по застаряване на българското население, който се наблюдава през последните десетилетия, оказва отрицателно въздействие върху финансовото състояние на фонда. Именно тази взаимозависимост и дефицитът на парични средства, поражда необходимост от извеждане и анализ на възможности, въз основа на които да се компенсира резултатът от процеса по застаряване на населението върху фонд „Пенсии”, а оттам да се подобри и финансовото му състояние. Modern society exists in conditions of uncertainty. In this sense, one of its main needs is building and functioning of a system to ensure social security. An essential part of the Bulgarian social security system is the state social security in the basis of which is the Pension Fund. The Bulgarian population aging process we have observed in the last decades has a negative impact on the financial position of the Pension Fund. It is this interdependence and the deficit of cash that require an analysis of opportunities to compensate the result of the population aging process and thus to improve the financial position of the Pension Fund.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2694
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
165_split_9_2015.swf 469.3Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов