КОНЦЕПТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ДЕФИНИРАНЕТО НА ГЛОБАЛНО СЪЗДАДЕНИТЕ ФИРМИ

DLib Repository

КОНЦЕПТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ДЕФИНИРАНЕТО НА ГЛОБАЛНО СЪЗДАДЕНИТЕ ФИРМИ

Show full item record

Title: КОНЦЕПТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ДЕФИНИРАНЕТО НА ГЛОБАЛНО СЪЗДАДЕНИТЕ ФИРМИ
Author: Михайлова, Маргарита; Mihaylova, Margarita
Abstract: Глобално създадените фирми са предмет на научно изследване вече трето десетилетие, а все още не разполагаме нито с единна дефиниция, нито с общоприета методика за тяхното идентифициране. Като разглежда еквивалентността на обема и съдържанието на понятията „глобално създадени фирми“ и „международни нови предприятия“, настоящата студия концептуализира глобално създадените фирми като: млади малки и средни предприятия, които се създават с цел извършване на международна дейност и извличат значителна част от своите приходи от международни продажби. На базата на обзор на съществуващата литература по отношение на критериите степен на интернационализация, пазарен обхват и скорост на интернационализация, тя подкрепя тезата за необходимост от прилагане на строго ограничителни критерии, които да отсеят онези фирми, които действително отговарят на формулираната теоретична рамка. We have already overstepped the threshold of the third decade of research on born globals, but we still dispose of neither a uniform definition, nor unambiguous methods for their identification. The present paper analyses the equivalence of the scope and the content of the concepts „born global firms” and „international new ventures“, thus conceptualizing the born global firms as: young small or medium-sized companies, established with the purpose to perform international activity and which derive a significant portion of their revenue from international sales. Based on a review of the extant literature on the criteria degree of internationalization, market scope and speed of internationalization, it argues for the need to implement strict demarcation criteria to screen out those companies that actually fulfill the theoretical framework.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2696
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
190_split_9_2015.swf 1.260Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов