ПЛАНОВАТА ПРАКТИКА В БЪЛГАРСКИТЕ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

DLib Repository

ПЛАНОВАТА ПРАКТИКА В БЪЛГАРСКИТЕ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

Show full item record

Title: ПЛАНОВАТА ПРАКТИКА В БЪЛГАРСКИТЕ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
Author: Парашкевова - Великова, Евелина; Parashkevova - Velikova, Evelina
Abstract: Студията разглежда основните възможности и ограничения, които макросредата поставя пред предприятията и реализирането на тяхната функция по планиране. Целта е да се посочат възможностите и ограниченията пред плановата дейност в българските предприятия, с акцент върху малките и средни предприятия и на тази база да се направят препоръки относно подобряването на средата за планиране и въвеждане на предварителни условия при финансиране на проекти на бизнеса. The study examines the possibilities and the limitations of macro level for the planning in the enterprises. The objective is to identify the opportunities and the constraints of the planning in the Bulgarian enterprises, with a focus on SMEs, and on this basis to make recommendations for improving the planning environment and introduction of preliminary conditions for projects financing in the business organizations.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2698
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
296_split_9_2015.swf 401.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов