ПЛАНОВАТА ПРАКТИКА В БЪЛГАРСКИТЕ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

DSpace/Manakin хранилище

ПЛАНОВАТА ПРАКТИКА В БЪЛГАРСКИТЕ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПЛАНОВАТА ПРАКТИКА В БЪЛГАРСКИТЕ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
Автор: Парашкевова - Великова, Евелина; Parashkevova - Velikova, Evelina
Резюме: Студията разглежда основните възможности и ограничения, които макросредата поставя пред предприятията и реализирането на тяхната функция по планиране. Целта е да се посочат възможностите и ограниченията пред плановата дейност в българските предприятия, с акцент върху малките и средни предприятия и на тази база да се направят препоръки относно подобряването на средата за планиране и въвеждане на предварителни условия при финансиране на проекти на бизнеса. The study examines the possibilities and the limitations of macro level for the planning in the enterprises. The objective is to identify the opportunities and the constraints of the planning in the Bulgarian enterprises, with a focus on SMEs, and on this basis to make recommendations for improving the planning environment and introduction of preliminary conditions for projects financing in the business organizations.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2698
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
296_split_9_2015.swf 401.5Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов