РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА АУТСОРСИНГ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПЕЧАТНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНА „Х“ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОДЕЛА „ПОРТ“

DSpace/Manakin хранилище

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА АУТСОРСИНГ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПЕЧАТНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНА „Х“ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОДЕЛА „ПОРТ“

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА АУТСОРСИНГ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПЕЧАТНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНА „Х“ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОДЕЛА „ПОРТ“
Автор: Божинова, Камелия; Bozhinova, Kameliya
Резюме: Предлагането на печатни услуги от аутсорсинг доставчик представлява цялостен процес, съществена част и пряко свързан с основната му бизнес дейност като търговско предприятие. Целта на настоящото изследване е да се тества приложимостта в българските условия на разработения от автора модел „ПОРТ“ за реализиране на аутсорсинг на печатни услуги по примера на конкретен икономически субект. Използваните данни за анализа се базират на публично достъпна информация за обявени търгове за консумативи от сайта на Агенцията за обществени поръчки, както и практическо обследване от автора на реалното състояние на печатната инфраструктура на Община „Х“, проведено през месец септември 2014 г. The offering of print services by an outsourcing provider is a complete process, an essential part and directly related to the principal business activity of a business undertaking. The aim of this study is to test the applicability in Bulgarian conditions of the developed by the author "PORT" model for the for outsourcing print services as in the case of a particular economic entity. The data used for the analysis is based on publicly available information on invitations to tender for supplies from the website of the Public Procurement Agency as well as on an empirical study of the actual condition of the print infrastructure of the X municipality conducted by the author in the month of September 2014.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2700
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
322_split_9_2015.swf 1.538Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов