БЪЛГАРСКИЯТ ЕНЕРГИЕН ПАЗАР – СТРУКТУРА И ВИДОВЕ ПАЗАРНИ МОДЕЛИ

DSpace/Manakin хранилище

БЪЛГАРСКИЯТ ЕНЕРГИЕН ПАЗАР – СТРУКТУРА И ВИДОВЕ ПАЗАРНИ МОДЕЛИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: БЪЛГАРСКИЯТ ЕНЕРГИЕН ПАЗАР – СТРУКТУРА И ВИДОВЕ ПАЗАРНИ МОДЕЛИ
Автор: Гущеров, Никола; Gushterov, Nikola
Резюме: През последните две десетилетие се извършва съществена преоценка на енергийната политика и в частност на конкретната роля на държавата в осигуряването на енергийните услуги. Настъпилите промени допринесоха за формирането на настоящата пазарна структура на отрасъла, а именно функционирането на два паралелни пазара на електроенергия (свободен и регулиран). Анализирането на структурата на тези пазари, техните предимства и недостатъци е основна цел на студията. Обект на изследването е електроенергийният пазар в неговата цялост, а предмет са различните пазарни модели – на „единствения купувач“ и на „двустранните договори“ – формирани в българската икономика през последните 20 години. Във връзка с постигането на конкретната цел се решават следните научни задачи: обща оценка на българския енергиен пазар; анализ на промяната в пазарната структура; оценка на предимствата и недостатъците на съответните пазарни модели. In the last two decades, there has been a major revaluation of the energy policy and in particular of the exact role of the state in the provision of energy services. The accepted changes, lead to the current market situation which is the existence of two parallel operative markets of electrical energy (regulatory market and free market). To analyse the structure of these markets, their advantages and disadvantages, will be the main goal of the current study. The object of the study will be the energy market as a whole and the subject - the two mainly used market models: “only buyer” and “bilateral contracts”, which exist due to the changes in our national economy. In order to accomplish the main goal of the study we must place the following tasks: to do a general evaluation of the Bulgarian energy market; to analyse the changes that lead to the current market situation; to analyse the advantages and the disadvantages of the two market models.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2702
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
382_split_9_2015.swf 459.0Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов