СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА

DSpace/Manakin хранилище

СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА
Автор: Зюлкярова, Фатме; Zyulkyarova, Fatme
Резюме: Настоящата разработка има за цел да насочи вниманието към статистическото изследване на факторите, влияещи върху състоянието и динамиката на работната сила. В студията са разгледани основните понятия, свързани със същността на изследваното явление. Характеризирани са факторите, които оказват влияние върху състоянието и развитието на пазара на труда. За тази цел по конкретно са проследени: демографските фактори; икономическите фактори; трудовите възнаграждения и производителността на труда; факторите свързани с бразованието; институционалните фактори.This report aims to draw the attention to the issues related to the statistical analysis of the factors that influence the level of the labour force. The paper addresses the main concepts related to the nature of the studied phenomenon. We outline the factors that influence the state and the development of the labour market. We specifically track demographic factors, economic factors, remuneration and productivity of labour, factors related with education and institutional factors.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2703
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
406_split_9_2015.swf 500.6Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов