СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА

DLib Repository

СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА

Show full item record

Title: СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА
Author: Зюлкярова, Фатме; Zyulkyarova, Fatme
Abstract: Настоящата разработка има за цел да насочи вниманието към статистическото изследване на факторите, влияещи върху състоянието и динамиката на работната сила. В студията са разгледани основните понятия, свързани със същността на изследваното явление. Характеризирани са факторите, които оказват влияние върху състоянието и развитието на пазара на труда. За тази цел по конкретно са проследени: демографските фактори; икономическите фактори; трудовите възнаграждения и производителността на труда; факторите свързани с бразованието; институционалните фактори.This report aims to draw the attention to the issues related to the statistical analysis of the factors that influence the level of the labour force. The paper addresses the main concepts related to the nature of the studied phenomenon. We outline the factors that influence the state and the development of the labour market. We specifically track demographic factors, economic factors, remuneration and productivity of labour, factors related with education and institutional factors.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2703
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
406_split_9_2015.swf 500.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов