МОДЕЛИРАНЕ НА ФАКТОРНИТЕ ВЛИЯНИЯ ВЪРХУ ИНВЕСТИЦИИТЕ НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

DLib Repository

МОДЕЛИРАНЕ НА ФАКТОРНИТЕ ВЛИЯНИЯ ВЪРХУ ИНВЕСТИЦИИТЕ НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Show full item record

Title: МОДЕЛИРАНЕ НА ФАКТОРНИТЕ ВЛИЯНИЯ ВЪРХУ ИНВЕСТИЦИИТЕ НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД
Author: Стънгачева, Нели; Stangacheva, Neli
Abstract: В условията на пазарна икономика, чиято вродена черта е „нера- венството на индивидите с оглед на богатството и приходите”1, са очертани контурите на цялостна система от възможности и механизми за моделиране на адекватно поведение на инвестиционната дейност на единственото предприятие в Република България, използващо ядрената енергия в технологичния процес по производството на електрическа енергия. В тази насока настоящата разработката е посветена на изследване зависимостта между корпоративен данък, вноски към държавните фондове и дивиденти, и инвестициите на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. The contours of a comprehensive system of possibilities and mechanisms for appropriate behavior modeling regarding the investment activity of the only enterprise in the Republic of Bulgaria, using nuclear energy in the process of electricity generation, are outlined under the conditions of Market Economy, the innate trait of which is 'inequality of individuals with regard to wealth and income'. In this respect, this work is devoted to studying the relationship between corporate income tax, contributions to state funds and dividends, and the investments of Kozloduy NPP.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2706
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
3_split_10_2015.swf 346.7Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов