КОНЦЕПЦИИ ЗА ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА

DLib Repository

КОНЦЕПЦИИ ЗА ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА

Show full item record

Title: КОНЦЕПЦИИ ЗА ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА
Author: Алексиева, Наталия; Aleksieva, Nataliya
Abstract: Фискалната политика е механизъм на държавата за постигане на социалноикономически цели и стимулиране на икономиката към повишаване на производствения й потенциал. Рационалното използване на инструментариума на фискалната политика е предпоставка за постигане на краткосрочна макроикономическа стабилизация и устойчив икономически растеж. Теоретичните основи на фискалната политика са обосновани от редица икономисти1, които обаче имат разнопосочни твърдения по повод ефективността й. Към този момент няма единно мнение по анализираните въпроси. Fiscal Policy is a mechanism of the government for achieving the socioeconomic purposes and stimulating the economy by increasing its production potential. The rational use of fiscal policy instruments is a prerequisite for achieving the short-term macroeconomic stabilization and sustainable economic growth. The theoretical foundations of fiscal policy are well-grounded by a variety of economists, however, they have different statements about its effectiveness. There is not any consensus on the issues analyzed as of this moment.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2709
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
44_split_10_2015.swf 291.4Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов