КОНЦЕПЦИИ ЗА ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА

DSpace/Manakin хранилище

КОНЦЕПЦИИ ЗА ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: КОНЦЕПЦИИ ЗА ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА
Автор: Алексиева, Наталия; Aleksieva, Nataliya
Резюме: Фискалната политика е механизъм на държавата за постигане на социалноикономически цели и стимулиране на икономиката към повишаване на производствения й потенциал. Рационалното използване на инструментариума на фискалната политика е предпоставка за постигане на краткосрочна макроикономическа стабилизация и устойчив икономически растеж. Теоретичните основи на фискалната политика са обосновани от редица икономисти1, които обаче имат разнопосочни твърдения по повод ефективността й. Към този момент няма единно мнение по анализираните въпроси. Fiscal Policy is a mechanism of the government for achieving the socioeconomic purposes and stimulating the economy by increasing its production potential. The rational use of fiscal policy instruments is a prerequisite for achieving the short-term macroeconomic stabilization and sustainable economic growth. The theoretical foundations of fiscal policy are well-grounded by a variety of economists, however, they have different statements about its effectiveness. There is not any consensus on the issues analyzed as of this moment.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2709
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
44_split_10_2015.swf 291.4Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов