ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ – РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМИ

DSpace/Manakin хранилище

ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ – РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ – РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМИ
Автор: Димитров, Павел; Dimitrov, Pavel
Резюме: Непрекъснатото нарастване броя на автомобилите през последните години доведе до чувствително повишаване на пътно- транспортните произшествия в страната. Затова застраховката „Гражданска отговорност“ на автомо- билистите става все по-значима. От друга страна, вследствие на икономическата криза се забелязва сериозен отлив от доброволното застраховане и концентриране усилията на застрахователните дружества върху задължителните застраховки. От 2010 година „Гражданската отговорност“ на автомобилистите е водещата застраховка на българския застрахователен пазар, по отношение на реализирания премиен приход. В настоящата студия са разгледани въпроси, свързани с икономическата същност и особеностите на застраховането „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Очертани са състоянието, тенденциите прогнозите и перспективите за развитие на този вид застраховане както за цялата страна, така и за отделните региони на България. Периодът на изследване е 2007-2014 година, тоест годините след приемане на България като пълноправен член на Европейския съюз. The constant increase in the number of motor vehicles in the last years has led to a significant increase in the number of car accidents on the Bulgarian roads. This is why the Motor Third Party Liability (MTPL) insurance increases its significance. On the other hand, as a result of the economic crisis, there is a considerable drop in the voluntary insurance and respectively a concentration of the efforts of the insurance companies on the compulsory insurance. Since 2010, in terms of gross premiums earned, MTPL has been the leading insurance product on the Bulgarian market. The present paper regards issues of the economic nature and the specific characteristics of the MPTL insurance. The paper describes the current as-is-status of this type of insurance in Bulgaria and it also discusses the tendencies on the market, some prognoses and development perspectives both for the country as a whole and for its different regions. The examination covers the years 2007-2014, i.e. the years after the accession of Bulgaria to the EU.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2711
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
64_split_10_2015.swf 414.8Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов