СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗДРАВНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ КАТО ВТОРИ СТЪЛБ НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИЯ МОДЕЛ В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗДРАВНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ КАТО ВТОРИ СТЪЛБ НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИЯ МОДЕЛ В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗДРАВНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ КАТО ВТОРИ СТЪЛБ НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИЯ МОДЕЛ В БЪЛГАРИЯ
Автор: Нинова, Валентина; Ninova, Valentina
Резюме: През 2012 година бе извършен поредният етап от здравната реформа, свързан с промяна в дейността на здравноосигурителните дружества. Основна причина за тази трансформация е необходимостта от унифициране на българското застрахователно и осигурително законодателство с европейското. Дискусиите, породени в хода на нейното осъществяване, се водят и до днес. В настоящата разработка се прави опит за отговор на въпросите: доколко бе необходима реформата; доколко се припокриват като философия, съдържание и изпълнение двата вида дейности – по доброволното здравно осигуряване и здравното застраховане; в какво се изразяват потенциалът и социално-икономическите характеристики на здравното застраховане като втори стълб на здравноосигурителния модел у нас. In 2012 it was carried out another stage of health reform, connected with changes of the activity of health insurance companies. The main reason for this transformation is the need for unification of Bulgarian insurance and social security legislation with the European legislation. Discussions arising in the course of its implementation are going on. This paper attempts to answer the following questions: how much the reform was needed; how much both types of activities – voluntary health insurance and health insurance are overlapped as philosophy, content and implementation; how the potential and socioeconomic characteristics of health insurance as the second pillar of health insurance model are expressed.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2712
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
86_split_10_2015.swf 340.7Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов