МЯСТОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

DLib Repository

МЯСТОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Show full item record

Title: МЯСТОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Author: Белчев, Стефан; Belchev, Stefan
Abstract: Функцията по вътрешен одит в публичния сектор у нас е сравнително нова и все още недостатъчно изследвана в един по-широк времеви хоризонт. Качественият вътрешен одит повишава ефективността на управлението на организациите и допринася за добавянето на стойност и видимото подобряване на дейностите и услугите, на процесите и системите в една организация. Поради тази причина ефектната работа по вътрешен одит би трябвало да e един мощен и полезен инструмент на ръководството за едно по-добро управление. The internal audit function in the public sector in the country is relatively new and not yet tested in a broader time horizon. Quality internal audit increases the efficiency of the management of organizations and contributes to adding value and visible improvement of activities and services, processes and systems within an organization and therefore the efficient work of internal audit should give a powerful and useful tool of management for a better management.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2723
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
191_split_10_2015.swf 260.1Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов