МЯСТОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

DSpace/Manakin хранилище

МЯСТОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: МЯСТОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Автор: Белчев, Стефан; Belchev, Stefan
Резюме: Функцията по вътрешен одит в публичния сектор у нас е сравнително нова и все още недостатъчно изследвана в един по-широк времеви хоризонт. Качественият вътрешен одит повишава ефективността на управлението на организациите и допринася за добавянето на стойност и видимото подобряване на дейностите и услугите, на процесите и системите в една организация. Поради тази причина ефектната работа по вътрешен одит би трябвало да e един мощен и полезен инструмент на ръководството за едно по-добро управление. The internal audit function in the public sector in the country is relatively new and not yet tested in a broader time horizon. Quality internal audit increases the efficiency of the management of organizations and contributes to adding value and visible improvement of activities and services, processes and systems within an organization and therefore the efficient work of internal audit should give a powerful and useful tool of management for a better management.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2723
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
191_split_10_2015.swf 260.1Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов