КОНТРОЛ ВЪРХУ АГРЕСИВНОТО ДАНЪЧНО ПЛАНИРАНЕ

DSpace/Manakin хранилище

КОНТРОЛ ВЪРХУ АГРЕСИВНОТО ДАНЪЧНО ПЛАНИРАНЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: КОНТРОЛ ВЪРХУ АГРЕСИВНОТО ДАНЪЧНО ПЛАНИРАНЕ
Автор: Желев, Жельо; Zhelev, Zhelyo
Резюме: Настоящата разработка има за цел да представи агресивното данъчно планиране като практика на юридическите лица, която влияе неблагоприятно върху държавния бюджет. За целта е разгледана същността на агресивното данъчно планиране и са посочени някои от възможностите за използване му от юридическите лица. Те са на основата на прехвърлянето на данъчната загуба към друга юрисдикция и/или пренасянето на данъчна загуба за следваща година. За ограничаването на тези нелоялни практики е предложен стандарт за автоматичен обмен на информация, чрез който органите по приходите да разполагат с навременна информация за последващи контролни действия. This paper aims to prеsent aggressive tax planning as a legal entity practice that adversely affects the state budget. For this purpose, it considers the essence of the aggressive tax planning and outlines some of the opportunities it offers to legal entities. These opportunities are based on the transfer of tax loss to another jurisdiction and / or transfer of tax loss for the year. To limit these unfair practices we propose a standard for automatic exchange of information that provides the revenue authorities with timely information for subsequent controls.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2726
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
208_split_10_2015.swf 295.6Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов