МЯСТО И РОЛЯ НА СЛУЖБИТЕ ЗА ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ В СЪВРЕМЕННИТЕ ФИНАНСОВИ СИСТЕМИ

DLib Repository

МЯСТО И РОЛЯ НА СЛУЖБИТЕ ЗА ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ В СЪВРЕМЕННИТЕ ФИНАНСОВИ СИСТЕМИ

Show full item record

Title: МЯСТО И РОЛЯ НА СЛУЖБИТЕ ЗА ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ В СЪВРЕМЕННИТЕ ФИНАНСОВИ СИСТЕМИ
Author: Петров, Ярослав; Petrov, Yaroslav
Abstract: В настоящата разработка се разглежда ролята на финансово-разузнавателните служби за гарантиране сигурността на финансовата система. Представена е ролята и структурата на финансово- разузнавателните служби на страните от Европейския съюз. Въз основа на извършения анализ е посочена позицията, от която финансово-разузнавателната агенция може да изпълнява функциите си най-ефективно, като е направено и предложение за реформиране на службите, осигуряващи сигурността на финансовата система на Република България. This paper discusses the FIU`s role in guaranteeing system security. It presents the role and the structure of the financial intelligence units in the EU countries. As a result of the analysis it defines the position which allows FIU to function in the most effective way and gives a recommendation for a reform in the Bulgarian financial system security services.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2727
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
226_split_10_2015.swf 618.2Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов