ИКОНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ НА КАТЕГОРИЯТА „СПЕСТЯВАНИЯ НА ДОМАКИНСТВАТА“

DLib Repository

ИКОНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ НА КАТЕГОРИЯТА „СПЕСТЯВАНИЯ НА ДОМАКИНСТВАТА“

Show full item record

Title: ИКОНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ НА КАТЕГОРИЯТА „СПЕСТЯВАНИЯ НА ДОМАКИНСТВАТА“
Author: Къновски, Радослав; Kanovski, Radoslav
Abstract: Категорията „спестявания“ присъства в трудовете по икономика от древността до наши дни, което доказва важността на спестяванията за формиране богатството на домакинствата и развитието на икономиката. Темата за спестяванията е още по-актуална днес, тъй като стимулирането на инвестициите и икономическият растеж на България са немислими без спестяванията на домакинствата, без тяхното продължително и стабилно нарастване. Във връзка с това банките в България имат решаваща роля за акумулирането на спестяванията на домакинствата и трансформирането им в инвестиции. The term savings has been used in the extant literature since ancient times. This proves the importance of savings for the formation of households’ wealth and the development of the economy. Today the topic of savings has gained even greater significance. Investment stimulation and economic growth in Bulgaria cannot be achieved without the savings of households and without their continuous and steady increase. Banks in Bulgaria play a crucial role in the accumulation of households’ savings and their transformation into investments.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2730
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
292_split_10_2015.swf 335.7Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов