ИКОНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ НА КАТЕГОРИЯТА „СПЕСТЯВАНИЯ НА ДОМАКИНСТВАТА“

DSpace/Manakin хранилище

ИКОНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ НА КАТЕГОРИЯТА „СПЕСТЯВАНИЯ НА ДОМАКИНСТВАТА“

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИКОНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ НА КАТЕГОРИЯТА „СПЕСТЯВАНИЯ НА ДОМАКИНСТВАТА“
Автор: Къновски, Радослав; Kanovski, Radoslav
Резюме: Категорията „спестявания“ присъства в трудовете по икономика от древността до наши дни, което доказва важността на спестяванията за формиране богатството на домакинствата и развитието на икономиката. Темата за спестяванията е още по-актуална днес, тъй като стимулирането на инвестициите и икономическият растеж на България са немислими без спестяванията на домакинствата, без тяхното продължително и стабилно нарастване. Във връзка с това банките в България имат решаваща роля за акумулирането на спестяванията на домакинствата и трансформирането им в инвестиции. The term savings has been used in the extant literature since ancient times. This proves the importance of savings for the formation of households’ wealth and the development of the economy. Today the topic of savings has gained even greater significance. Investment stimulation and economic growth in Bulgaria cannot be achieved without the savings of households and without their continuous and steady increase. Banks in Bulgaria play a crucial role in the accumulation of households’ savings and their transformation into investments.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2730
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
292_split_10_2015.swf 335.7Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов