ПОЛОЖИТЕЛНИ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ЗА ИКОНОМИКИТЕ НА САЩ И ЕС ОТ СКЛЮЧВАНЕ НА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОТО ТЪРГОВСКО И ИНВЕСТИЦИОННО ПАРТНЬОРСТВО

DSpace/Manakin хранилище

ПОЛОЖИТЕЛНИ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ЗА ИКОНОМИКИТЕ НА САЩ И ЕС ОТ СКЛЮЧВАНЕ НА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОТО ТЪРГОВСКО И ИНВЕСТИЦИОННО ПАРТНЬОРСТВО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПОЛОЖИТЕЛНИ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ЗА ИКОНОМИКИТЕ НА САЩ И ЕС ОТ СКЛЮЧВАНЕ НА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОТО ТЪРГОВСКО И ИНВЕСТИЦИОННО ПАРТНЬОРСТВО
Автор: Вълчев, Владимир; Valchev, Vladimir
Резюме: В настоящата разработка е представена същността на трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство (ТТИП). Целта и е да докаже, че ТТИП носи повече позитиви отколкото негативи за икономиките на САЩ и ЕС. По време на преговорите, в резултат на различия в законодателната уредба на САЩ и ЕС, са поставени множество спорни въпроси, касаещи опазването на околната среда, здравето и безопасността на населението, уреждане на съдебните спорове, правила за защита на инвеститорите и др. За изясняване на спорните моменти в настоящата разработка е направен анализ на позитивите и негативите ефекти за икономиките на ЕС и САЩ от евентуалното подписване на ТТИП. На база анализа, може да се изведе заключението, че подписването на ТТИП трябва да се осъществи. Това ще се отрази позитивно на икономиките на САЩ и ЕС и ще допринесе за по-лесно преодоляване на икономическата криза, в която се намират те. This paper presents the essentials of the concept of transatlantic trade and investment partnership (TTIP). Its aim is to prove that TTIP brings more positives than negatives for the US and EU. During the negotiations, the differences in the legislation of the US and the EU brought forward many controversial issues concerning the environment, health and safety of the population, settlement of disputes, rules to protect investors and others. To clarify the controversial points, this paper analyses the positive and negative effects from signing a TTIP on the economies of the EU and the US. Based on the analysis, we can conclude that it is desirable a TTIP to be signed. This will have a positive impact on the economies of the US and EU and will contribute to an easier overcoming of the economic crisis they are currently in.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2733
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
307_split_10_2015.swf 259.0Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов