ПОЛОЖИТЕЛНИ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ЗА ИКОНОМИКИТЕ НА САЩ И ЕС ОТ СКЛЮЧВАНЕ НА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОТО ТЪРГОВСКО И ИНВЕСТИЦИОННО ПАРТНЬОРСТВО

DLib Repository

ПОЛОЖИТЕЛНИ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ЗА ИКОНОМИКИТЕ НА САЩ И ЕС ОТ СКЛЮЧВАНЕ НА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОТО ТЪРГОВСКО И ИНВЕСТИЦИОННО ПАРТНЬОРСТВО

Show full item record

Title: ПОЛОЖИТЕЛНИ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ЗА ИКОНОМИКИТЕ НА САЩ И ЕС ОТ СКЛЮЧВАНЕ НА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОТО ТЪРГОВСКО И ИНВЕСТИЦИОННО ПАРТНЬОРСТВО
Author: Вълчев, Владимир; Valchev, Vladimir
Abstract: В настоящата разработка е представена същността на трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство (ТТИП). Целта и е да докаже, че ТТИП носи повече позитиви отколкото негативи за икономиките на САЩ и ЕС. По време на преговорите, в резултат на различия в законодателната уредба на САЩ и ЕС, са поставени множество спорни въпроси, касаещи опазването на околната среда, здравето и безопасността на населението, уреждане на съдебните спорове, правила за защита на инвеститорите и др. За изясняване на спорните моменти в настоящата разработка е направен анализ на позитивите и негативите ефекти за икономиките на ЕС и САЩ от евентуалното подписване на ТТИП. На база анализа, може да се изведе заключението, че подписването на ТТИП трябва да се осъществи. Това ще се отрази позитивно на икономиките на САЩ и ЕС и ще допринесе за по-лесно преодоляване на икономическата криза, в която се намират те. This paper presents the essentials of the concept of transatlantic trade and investment partnership (TTIP). Its aim is to prove that TTIP brings more positives than negatives for the US and EU. During the negotiations, the differences in the legislation of the US and the EU brought forward many controversial issues concerning the environment, health and safety of the population, settlement of disputes, rules to protect investors and others. To clarify the controversial points, this paper analyses the positive and negative effects from signing a TTIP on the economies of the EU and the US. Based on the analysis, we can conclude that it is desirable a TTIP to be signed. This will have a positive impact on the economies of the US and EU and will contribute to an easier overcoming of the economic crisis they are currently in.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2733
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
307_split_10_2015.swf 259.0Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов