КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ – РЕГУЛАТОРНИ СТАНДАРТИ И ЕМПИРИЧНИ СВИДЕТЕЛСТВА

DSpace/Manakin хранилище

КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ – РЕГУЛАТОРНИ СТАНДАРТИ И ЕМПИРИЧНИ СВИДЕТЕЛСТВА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ – РЕГУЛАТОРНИ СТАНДАРТИ И ЕМПИРИЧНИ СВИДЕТЕЛСТВА
Автор: Младенова, Мария; Mladenova, Mariya
Резюме: Инвестиционните посредници, като специфичен участник на пазара, подлежат на особено отчитане на дейността си. Това се регламентира с различни нормативни документи и международни стандарти, което цели интегриране на националните изисквания с международните практики. България е част от Европейския съюз, което налага уеднаквяване на качеството на извършваните услуги от инвестиционните посредници. Дейностите, които те извършват, изискват отделни критерии за размера на основния им капитал и отделни бланки за годишното им финансово отчитане. Това улеснява четенето на представената от тях счетоводна и финансова информация и гарантира вземане на по-добри управ- ленски решения. Правилно управляваният инвестиционен посредник увеличава предлаганите услуги и буди доверие у клиентите си. Investment intermediaries, as specific market participants, are subject to special reporting. This is regulated by various regulations and international standards, which seeks to integrate national requirements with international practices. Bulgaria is a part of the European Union, which imposes uniformity in the quality of services provided by investment intermediaries. The activities they perform require separate criteria for the size of their basic capital and separate forms for the annual financial reporting. This facilitates the reading of the submitted accounting and financial information and ensures making better management decisions. A well-run investment intermediary increases the volume of rendered services and evokes trust in customers.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2735
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
321_split_10_2015.swf 442.7Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов