СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ ФИНАНСОВ РИСК

DSpace/Manakin хранилище

СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ ФИНАНСОВ РИСК

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ ФИНАНСОВ РИСК
Автор: Кръстева, Габриела; Krasteva, Gabriela
Резюме: Финансовият риск е сложна и многопластова съвкупност от определени видове рискове, свързани с различни елементи от цялостната дейност, структура и управление на фирмата, както и засягащи субективните интереси на инвеститорите, които участват в борсовата търговия. На финансовите пазари се търгува с разнообразни финансови инструменти с различен характер, доходност, възвръщаемост и падеж. Тези техни особености са пряко обвързани с различните категории финансов риск. В текущото изследване ще бъдат разгледани същността на видовете финансови рискове и финансовите инструменти, обвързани с тях. The financial risk is a complex and multi-layered set of certain types of risks, associated with different elements of the overall operation and management structure of the company, as well as affecting the subjective interests of the investors involved in stock trading. Financial markets deal with various financial instruments of a different nature, profitability, return and maturity. These characteristics are directly related to the different categories of financial risk. The present research examines the nature of the types of financial risk and the related financial instruments.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2736
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
336_split_10_2015.swf 233.8Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов