ХАРМОНИЗАЦИЯ НА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

DSpace/Manakin хранилище

ХАРМОНИЗАЦИЯ НА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ХАРМОНИЗАЦИЯ НА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Автор: Георгиева, Димитрина; Georgieva, Dimitrina
Резюме: В развиващия се свят вече няма пречки за движението както на хора, така и на капитали. Движението на капиталите към страни с „по-добри” данъчни закони може да създаде нелоялна конкуренция. В борбата с това явление ЕС се опитва да хармонизира правилата, по които да се облагат приходите на фирмите. В тази връзка са направени предложения, приети са директиви и регламенти, като в статията е акцентирано върху най-важните. Хармонизация в размера на данъчната ставка, с която се облагат корпоративните доходи, обаче липсва. За постигане на пълна хармонизация не може да се говори поради наличието на много неизяснени проблеми, свързани с данъчно-правната рамка и недобре функционираща администрация. In the modern world there are no longer any barriers for the movement of both people and capital. The movement of capital towards countries with "better" tax laws could create unfair competition. In order to combat this phenomenon the EU is trying to harmonize the rules for the taxation of corporate earnings. In this connection, proposals have been made, directives and regulations have been adopted the most important of which are presented in the article. However, there is no harmonization in the tax rate on corporate income. We cannot speak of full harmonization because of the many unresolved issues related to tax and legal framework and poorly functioning administration.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2737
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
349_split_10_2015.swf 296.7Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов