ХАРМОНИЗАЦИЯ НА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

DLib Repository

ХАРМОНИЗАЦИЯ НА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Show full item record

Title: ХАРМОНИЗАЦИЯ НА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Author: Георгиева, Димитрина; Georgieva, Dimitrina
Abstract: В развиващия се свят вече няма пречки за движението както на хора, така и на капитали. Движението на капиталите към страни с „по-добри” данъчни закони може да създаде нелоялна конкуренция. В борбата с това явление ЕС се опитва да хармонизира правилата, по които да се облагат приходите на фирмите. В тази връзка са направени предложения, приети са директиви и регламенти, като в статията е акцентирано върху най-важните. Хармонизация в размера на данъчната ставка, с която се облагат корпоративните доходи, обаче липсва. За постигане на пълна хармонизация не може да се говори поради наличието на много неизяснени проблеми, свързани с данъчно-правната рамка и недобре функционираща администрация. In the modern world there are no longer any barriers for the movement of both people and capital. The movement of capital towards countries with "better" tax laws could create unfair competition. In order to combat this phenomenon the EU is trying to harmonize the rules for the taxation of corporate earnings. In this connection, proposals have been made, directives and regulations have been adopted the most important of which are presented in the article. However, there is no harmonization in the tax rate on corporate income. We cannot speak of full harmonization because of the many unresolved issues related to tax and legal framework and poorly functioning administration.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2737
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
349_split_10_2015.swf 296.7Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов