ЕВОЛЮЦИЯ НА ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

ЕВОЛЮЦИЯ НА ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: ЕВОЛЮЦИЯ НА ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ
Author: Александрова, Александрина; Alexandrova, Alexandrina
Abstract: Данъчната система на Република България представлява сложна и многокомпонентна съвкупност от различни по вид и предназначение данъци, данъчно законодателство, което ги регламентира, и данъчна администрация. Тази система се формира и еволюира с темповете на развитието на държавата и под въздействието на редица социално-икономически фактори, оказващи своето влияние през различните периоди от българската история. The tax system of the Bulgarian republic is a complex structure consisting of current tax law, taxes, administrative authorities and state institutions that exercise control over tax collection and taxation process. That system has been formed and developed under the influence of a complex aggregation of historical, economic, political and social factors that impact differently on tax system organization during the different periods of Bulgarian history.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2738
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
365_split_10_2015.swf 255.8Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов