ФРАНЧАЙЗИНГЪТ В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ

DLib Repository

ФРАНЧАЙЗИНГЪТ В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ

Show full item record

Title: ФРАНЧАЙЗИНГЪТ В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ
Author: Вакинова-Петрова, Мариела; Vakinova-Petrova, Mariela
Abstract: В настоящата разработка се проследява разпространението на франчайз бизнеса, съпътстващите го изменения и развитието на франчайзинга в България. Чрез направения SWOT анализ се дава оценка на състоянието на франчайз пазара у нас и се подчертават основните пречки, които стоят пред бъдещото му разрастване. This study examines the spread of franchise businesses, the additional changes and the development of franchising in Bulgaria. The state of the franchising in our market is assessed through a SWOT analysis and the main barriers its future expansion would face are distinguished.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2739
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
379_split_10_2015.swf 296.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов