ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ЕТАПИТЕ НА СЪЗДАВАНЕ НА БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ И СИСТЕМАТА ОТ ЦЕЛИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

DSpace/Manakin хранилище

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ЕТАПИТЕ НА СЪЗДАВАНЕ НА БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ И СИСТЕМАТА ОТ ЦЕЛИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ЕТАПИТЕ НА СЪЗДАВАНЕ НА БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ И СИСТЕМАТА ОТ ЦЕЛИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА
Автор: Русенов, Георги; Rusenov, Georgi
Резюме: Целта на статията е да изследва процеса по създаване на бизнес стратегия в настоящия етап от развитие на пазарните взаимоотношения. Основната област на изследването е развитието на сравнителни конкурентни предимства чрез бизнес стратегия във фирма от сектора на производството и търговията. Задачите, които са залегнали в разработката, са: разкриване на мотивите и изискванията при формулиране на фирмената мисия; определяне на значимостта на организационните цели и интегрирането им в бизнес стратегията; анализ на условията и базовите етапи при създаване на определена бизнес стратегия. The purpose of this article is to explore the process of creating a competitive corporate strategy at this stage of development of market relations. The field of research is the development of comparative competitive advantage through a business strategy in a company in the sector of production and trade. The tasks of the study are: Revealing the reasons and the requirements in formulating corporate mission; Determination of the importance of organizational objectives and their integration into the business strategy; Analysis of the conditions and the basic steps in creating a specific business strategy. The thesis statement of the paper is: The process of creating of a business strategy follows a certain cycle. Conclusions: Every business strategy is the way which company wants to fulfil its mission. The strategies cannot be separated from the common and the private organizational goals. The aim of every business strategy is to rise the competitiveness of the company. The business strategy is guide which shows the way of reaching of the set future results in a particular field of the activity of the company.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2740
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
393_split_10_2015.swf 206.8Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов