ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ЕТАПИТЕ НА СЪЗДАВАНЕ НА БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ И СИСТЕМАТА ОТ ЦЕЛИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

DLib Repository

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ЕТАПИТЕ НА СЪЗДАВАНЕ НА БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ И СИСТЕМАТА ОТ ЦЕЛИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Show full item record

Title: ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ЕТАПИТЕ НА СЪЗДАВАНЕ НА БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ И СИСТЕМАТА ОТ ЦЕЛИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА
Author: Русенов, Георги; Rusenov, Georgi
Abstract: Целта на статията е да изследва процеса по създаване на бизнес стратегия в настоящия етап от развитие на пазарните взаимоотношения. Основната област на изследването е развитието на сравнителни конкурентни предимства чрез бизнес стратегия във фирма от сектора на производството и търговията. Задачите, които са залегнали в разработката, са: разкриване на мотивите и изискванията при формулиране на фирмената мисия; определяне на значимостта на организационните цели и интегрирането им в бизнес стратегията; анализ на условията и базовите етапи при създаване на определена бизнес стратегия. The purpose of this article is to explore the process of creating a competitive corporate strategy at this stage of development of market relations. The field of research is the development of comparative competitive advantage through a business strategy in a company in the sector of production and trade. The tasks of the study are: Revealing the reasons and the requirements in formulating corporate mission; Determination of the importance of organizational objectives and their integration into the business strategy; Analysis of the conditions and the basic steps in creating a specific business strategy. The thesis statement of the paper is: The process of creating of a business strategy follows a certain cycle. Conclusions: Every business strategy is the way which company wants to fulfil its mission. The strategies cannot be separated from the common and the private organizational goals. The aim of every business strategy is to rise the competitiveness of the company. The business strategy is guide which shows the way of reaching of the set future results in a particular field of the activity of the company.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2740
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
393_split_10_2015.swf 206.8Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов