НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ НА БИЗНЕС СРЕДАТА И ВИДОВЕТЕ РИСК В НЕЯ

DSpace/Manakin хранилище

НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ НА БИЗНЕС СРЕДАТА И ВИДОВЕТЕ РИСК В НЕЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ НА БИЗНЕС СРЕДАТА И ВИДОВЕТЕ РИСК В НЕЯ
Автор: Панталеев, Пламен; Pantaleev, Plamen
Резюме: Всяка организация се намира в определена бизнес среда, която от своя страна си взаимодейства с различни фактори, които й оказват както негативно, така и позитивно въздействие. Бизнес средата преминава през етапи на формиране, изгражда се от различни фактори, които я обуславят. Тя трябва да бъде правилно анализирана от специалистите, за да се изяснят основните й предимства и недостатъци. Неопределеността е неделима част от бизнес средата, главно се свързва с неяснота в бъдещето. В процеса на функциониране на бизнес средата могат да възникнат различни рискове, които от своя страна не могат да бъдат премахнати, те могат да се намалят, управляват или прехвърлят. В настоящата статия ще бъде разгледана бизнес средата, неопределеността и рисковете, свързани с нея, различните становища на изследователите в тези области. Every organization is in a given business environment, which in turn interacts with various factors and which have both negative and positive impacts. Business environment goes through stages of formation and is determined by various factors. It should be properly analyzed by experts to clarify its main advantages and disadvantages. Uncertainty is an integral part of the business environment, mainly associated with the uncertainty in the future. In the process of functioning of the business environment various risks may occur, which in turn cannot be eliminated. However, they can be reduced, managed or transferred. In this paper we will consider the business environment, uncertainty and risks associated with it, and the different opinions of researchers in these areas.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2749
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
435_split_10_2015.swf 286.0Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов