АНАЛИЗ НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ НА СТРАНИТЕ − БИВШИ ЧЛЕНКИ НА СИВ И НАСТОЯЩИ ЧЛЕНКИ НА ЕС

DLib Repository

АНАЛИЗ НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ НА СТРАНИТЕ − БИВШИ ЧЛЕНКИ НА СИВ И НАСТОЯЩИ ЧЛЕНКИ НА ЕС

Show full item record

Title: АНАЛИЗ НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ НА СТРАНИТЕ − БИВШИ ЧЛЕНКИ НА СИВ И НАСТОЯЩИ ЧЛЕНКИ НА ЕС
Author: Трифонова, Даниела; Trifonova, Daniela
Abstract: Статията разглежда външноикономическите връзки на няколко държави-членки на Европейския съюз. Анализират се външнотърговските отношения на Литва, Латвия, Естония, България, Румъния, Словакия, Полша, Чехия и Унгария с част от страните‒членки на Г-20. Дискутирана е зависимостта на избраните страни спрямо търговията с Русия. Изведена е взаимовръзката между създадените външноикономически връзки и протичащите в регионалното интеграционно обединение процеси на диференциация. The purpose of this article is to examine the external economic relations of several member states of the European Union. The subject of the analysis are the international trade relations of Lithuania, Latvia, Estonia, Bulgaria, Romania, Slovakia, Poland, Hungary, the Czech Republic with some of the member countries of the G-20. The paper discusses the dependency of the examined countries on trade with Russia. In addition, it formulates the relationship between the established external economic relations and the differentiation process ongoing in the regional integration formation.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2751
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
451_split_10_2015.swf 487.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов