ИНОВАТИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА – СЪЩНОСТНИ АСПЕКТИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ И МОТИВИРАНЕ

DSpace/Manakin хранилище

ИНОВАТИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА – СЪЩНОСТНИ АСПЕКТИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ И МОТИВИРАНЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИНОВАТИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА – СЪЩНОСТНИ АСПЕКТИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ И МОТИВИРАНЕ
Автор: Килиджийска, Нели; Kilidzhiyska, Nely
Резюме: В статията са изяснени някои същностни аспекти, свързани с иновативното поведение на персонала, и са представени възможни решения за неговото стимулиране и мотивиране като предпоставка за постигане на дългосрочни фирмени ползи и източник за ускорено иновативно развитие на предприятието. The article elucidates several core aspects related to innovative staff behaviour and presents possible solutions for staff stimulation and motivation as a prerequisite for achieving long-term business benefits and as a source of accelerated innovative development of the enterprise.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2754
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
482_split_10_2015.swf 236.4Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов