ИНОВАТИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА – СЪЩНОСТНИ АСПЕКТИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ И МОТИВИРАНЕ

DLib Repository

ИНОВАТИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА – СЪЩНОСТНИ АСПЕКТИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ И МОТИВИРАНЕ

Show full item record

Title: ИНОВАТИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА – СЪЩНОСТНИ АСПЕКТИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ И МОТИВИРАНЕ
Author: Килиджийска, Нели; Kilidzhiyska, Nely
Abstract: В статията са изяснени някои същностни аспекти, свързани с иновативното поведение на персонала, и са представени възможни решения за неговото стимулиране и мотивиране като предпоставка за постигане на дългосрочни фирмени ползи и източник за ускорено иновативно развитие на предприятието. The article elucidates several core aspects related to innovative staff behaviour and presents possible solutions for staff stimulation and motivation as a prerequisite for achieving long-term business benefits and as a source of accelerated innovative development of the enterprise.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2754
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
482_split_10_2015.swf 236.4Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов