КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ КАТО ПРЕПЯТСТВИЕ ПО ПЪТЯ КЪМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

DSpace/Manakin хранилище

КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ КАТО ПРЕПЯТСТВИЕ ПО ПЪТЯ КЪМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ КАТО ПРЕПЯТСТВИЕ ПО ПЪТЯ КЪМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Автор: Попов, Кирил; Popov, Kiril
Резюме: Изменението на климата води до неестествени метеорологични условия, чести и сериозни природни бедствия, деградация на почвите, продоволствени кризи, както и по-труден достъп до питейна вода. Тези явления оказват отрицателно отражение върху глобалните усилия за постигане на целите за устойчиво развитие и имат драматични последици за по-бедните и уязвими групи. Затоплянето на климатичната система е доказано, а човешките дейности са основната причина за изменението на климата. Това явление се наблюдава от средата на 20-ти век насам. Изменението на климата е основен проблем за постигането на целите за устойчиво развитие. Целта на статията е да покаже влиянието на климатичните промени върху устойчивото развитие и предприетите мерки за борба с тях. The climate change leads to abnormal weather conditions, frequent and severe natural disasters, soil degradation, food crisis and more difficult access to drinking water. These phenomena have a negative impact on the global efforts to achieve the objectives of sustainable development and have dramatic consequences for the poor and vulnerable groups. Warming of the climate system is proven, and human activities are the main cause of climate change. This phenomenon has been observed since the mid-20th century. The climate change is a major problem in achieving the objectives of sustainable development. The aim of this article is to show the impact of the climate change on the sustainable development and the measures to deal with it.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2755
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
495_split_10_2015.swf 181.9Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов